T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Dejavnosti

Nadzori gradnje objektov

Nadzori gradnje objektov

Skrb za ohranjanje vodnih ekosistemov

Skrb za ohranjanje vodnih ekosistemov

Poplavne študije

Poplavne študije

Hidrološko - hidravlične študije

Hidrološko - hidravlične študije

Raziskovalne dejavnosti na področju gospodarjenja z vodami

Raziskovalne dejavnosti na področju gospodarjenja z vodami

Opazovanje in proučevanje naravnih procesov

Opazovanje in proučevanje naravnih procesov

Pogled v notranjost vodnega zbiralnika

Pogled v notranjost vodnega zbiralnika

 •  PROJEKTNA PISARNA
  • Vodenje investicij »od projekta do objekta«
  • Raziskovalna dejavnost na področju gospodarjenja z vodami in ekologije
  • Razvojne rešitve na področju varstva voda
  • Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje otrok, mladine in javnosti o pomenu voda, vodnem načrtovanju in gospodarjenju z vodami
  • Izdelava celostnih grafičnih podob
  • Priprava tiskovin (ročno izdelana vabila, voščilnice, vizitke,...)
 •  INŽENIRING
  • Projektni inženiring
  • Izvedbeni inženiring
  • Pomoč pri pripravi javnih razpisov
  • Izdelava razpisnih dokumentacij v skladu s pravili FIDIC (rdeča, rumena knjiga)
  • Sodelovanje v komisijah za ocenjevanje ponudb (gradnje, projektiranje)
  • Vodenje projektov kot odgovorni inženir po pravilih FIDIC (rdeča, rumena knjiga)
  • Izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov
 •  NADZOR
 •  GRADNJE
  • Svetovanje pri gradnji objektov
  • Pomoč pri ocenjevanju ponudb za projektiranje in gradnjo objektov
  • Izdelave gradbenih knjig
  • Pregledi gradbenih knjig in obračunov izvedenih del
  • Sodelovanje v arbitražnih komisijah za preglede obračunov gradbenih del
  • Sodelovanje pri pripravi kolavdacijskih zapisnikov
 • CENITVE NEPREMIČNIN
 • IZVEDENIŠKA MNENJA ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
 • GRADNJE